WHANGARA MAI TAWHITI KAPA HAKA KAKAHU DESIGN

Tatua (belt) & Tipare (headband)
Central Design

PUTAHI
Ko Whangara te putahitanga o te tangata, te parekereke o te korero
Putahi is the name given by our elders to the rengarenga plant. It is said to be a mauri, which was bought by the whale to Whangara Mai Tawhiti. The tuahu of this mauri was established on Tokaarangi (Whangara Island) during the arrival period of our ancestors.

Tatua(belt) & Tipare (Headband)
Secondary Design

NIHO WHAKATARA
Nga ara whakatara o Te Urunga Tapu o Paikea
These are the migratory pathways traversed by Paikea, his final resting place being Te Ana o Paikea on the southern side of the Island at Whangara.

KAOKAOROA
Te tangata i aitia ki runga takapau wharanui
The chevron mat design represents the importance of whakapapa (genealogy).

Pare (Bodice)
 
POUTAMA RAU
The poutama pattern on which the Putahi is placed represents knowledge from the four corners of the pacific.